top of page

UBEZPIECZENIA

KOMUNIKAT 8

14.12.2022 r.

Osoby, które od dnia 16 grudnia 2022 r. przystępować będą do ubezpieczenia GENERALI, będą objęte KARENCJĄ: 6 miesięcy świadczenia szpitalne, 9 miesięcy urodzenie dziecka - zgodnie z OWU.

Karencja na Następstwa Nieszczęśliwych Wypadku nie obowiązuje.

Osoby nowozatrudnione, nowo przyjęte do służby, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zatrudnienia są zwolnione z karencji.

KOMUNIKAT 7

24.10.2022 r.

Od dnia 24 października 2022 r. Funkcjonariusze i Pracownicy Policji Garnizonu Świętokrzyskiego mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia Generali, Enel-Med oraz Hestia w ramach polisy garnizonu Małopolskiego. 

Szczegóły

KOMUNIKAT 6

24.10.2022 r.

Zapisy do programu medycznego ENEL-MED do 10 lutego 2023 r. !!!

KOMUNIKAT 5

13.10.2022 r.

W nawiązaniu do komunikatu 4 Członkowie Rodzin przy wypełnianiu deklaracji elektronicznych proszeni są o dostarczenie certyfikatu potwierdzającego 6-miesiećzny staż we wcześniejszych programach ubezpieczeniowych lub wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia członka rodziny.

Certyfikat należy dostarczyć wraz z oświadczeniem zgodą na pobieranie składki przez funkcjonariusza/pracownika.

KOMUNIKAT 4

13.10.2022 r.

W związku niejasnościami przy wypełnianiu deklaracji elektronicznych przez członków rodzin firma GENERALI zwraca się z prośbą do członków rodzin o dostarczanie certyfikatu potwierdzającego 6-miesiećzny staż we wcześniejszych programach ubezpieczeniowych lub oświadczenia o stanie zdrowia członka rodziny.

Osoby od których będą wymagane ww. dokumenty zostaną poinformowane mailowo i telefonicznie.

KOMUNIKAT 3

09.10.2022 r.

Firma GENERALI wydłużyła brak karencji dla osób przystępujących do ubezpieczenia na dzień 1 stycznia 2023 r. - tzn. osoby które zapiszą się do 15 grudnia 2022 r.

KOMUNIKAT 2

09.10.2022 r.

W związku z zainteresowaniem ofertą ubezpieczeń, z województw gdzie nie funkcjonuje "Solidarność", zostały podjęte działania w celu uruchomienia ochrony ubezpieczenia od 1 grudnia 2022 r.

KOMUNIKAT 1

09.10.2022 r.

Informujemy, że zapisany do pakietu medycznego w obecnych cenach możliwe są do 10 listopada 2022 r.

Miło nam poinformować o możliwości przystąpienia do programu ubezpieczeniowego dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin.
 

Program został wynegocjowany przez NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji  działające w Policji, wspólnie z brokerem Supra Brokers S.A.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą  ofertą, która pomoże zabezpieczyć życie Państwa i Państwa rodziny na wypadek wielu nieprzewidzianych zdarzeń. 

 

Przygotowane warianty ubezpieczenia na życie przygotowane zostały przez firmę GENERALI.

Program – oprócz ubezpieczenia na życie – obejmuje również prywatną opiekę lekarską, która zapewnia ENEL-MED. To wygodne rozwiązanie, które pozwoli Państwu na szybki dostęp do lekarzy specjalistów i badań.

Ubezpieczenie OC za powierzony majątek oraz ochronę  prawna i OC w życiu prywatnym przygotowała ERGO HESTIA.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą.

suprabrokers.jpg
generali.png
enelmed.png
logo_ergo_hestia.png

Informacje dotyczące ubezpieczeń można uzyskać u koordynatorów w poszczególnych województwach.

 

WAŻNE:

Możesz wybrać następujące opcje:

1. Ubezpieczenie na życie Generali.

2. Opiekę medyczną Enel-Med.

3. Ubezpieczenie na życie Generali i opiekę medyczną Enel-Med.

WAŻNE:

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZUJE od 1 dnia kolejnego miesiąca po prawidłowym dostarczeniu oświadczenia  i deklaracji (nie dotyczy deklaracji wypełnionych internetowo) do 15 dnia miesiąca poprzedzającego.

Okres zapisów: 16 - 15 dzień każdego miesiąca.

OPIEKUN PROGRAMU

SUPRA BROKERS S.A.

Beata Krysiewicz - tel. 785 833 814

W przypadku przedstawienia propozycji wypłaty odszkodowania lub jego odmowy w ramach opieki nad programem ubezpieczeń, można skorzystać BEZPŁATNIE z pomocy brokera ubezpieczeniowego który, pomoże w napisaniu odwołania, będzie monitorował proces odwoławczy i prowadził negocjacje w celu uzyskania lepszych warunków odszkodowania.

bottom of page