top of page

Ubezpieczenie OC: ERGO HESTIA

Hestia.jpg

POCZĄTEK PROGRAMU: 1 LISTOPADA 2022

WAŻNE:

Aby wybrać ubezpieczenie OC - ochrona prawna lub OC w życiu prywatnym obowiązkowo musi być OC podstawowe w wysokości 25 zł.

WAŻNE:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym:

Przedmiotem ubezpieczenia jest również odpowiedzialność cywilna osoby bliskiej Ubezpieczonego, o ile pozostaje z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym - OC w życiu prywatnym w Hestia dotyczy osób bliskich tj. małżonka, dziecko o ile pozostaje z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

WAŻNE:

W przypadku chęci przystąpienia do oferty należy wypełnić Oświadczenie-Zgodę na pobieranie składki. 

 

WAŻNE:

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZUJE od 1 dnia kolejnego miesiąca po prawidłowym dostarczeniu oświadczenia  i deklaracji.

Okres zapisów: 16 - 15 dzień każdego miesiąca.

Czas obowiązywania obecnych ubezpieczeń majątkowych w ofercie PZU kończy się 31 października 2022 r.

Wyboru nowego ubezpieczenia należy dokonać do 15 października 2022 r.

bottom of page