top of page

Aby przystąpić do ubezpieczenia wybierz województwo w którym służysz / pracujesz. Tam znajdziesz dokumenty oraz  dane kontaktowe w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia. 

WARUNKI UBEZPIECZENIA OBOWIĄZUJĄ W WYBRANYCH WOJEWÓDZTWACH

I SĄ TAKIE SAME DLA WSZYSTKICH

POCZĄTEK OCHRONY: 1 PAŹDZIERNIKA 2022

Ważne dane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia: 

Tabela uszczerbków na zdrowiu - str. 69 

Katalog Poważnych Zachorowań - str. 83 

Katalog Operacji Chirurgicznych - str. 90 

Katalog Zabiegów Specjalistycznych - str. 102 

Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - str. 104 

Katalog Poważnych Zachorowań Dziecka - str. 111 

Katalog wad wrodzonych str. 113 

Katalog chorób infekcyjnych - 115 

WAŻNE:

BRAK KARENCJI:

1. do 15 listopada 2022 - dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników policji.

2. do 15 listopada 2022 - dla współmałżonków / partnerów posiadających ciągłość ubezpieczenia.

3. 3 miesiące - dla nowo przyjętych funkcjonariuszy i zatrudnionych pracowników od daty przyjęcia / zatrudnienia.

WAŻNE:

Pamiętaj aby w dniu podpisania deklaracji przystąpienia nie przebywać na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, na świadczeniu rehabilitacyjnym oraz nie uznano w stosunku do Ciebie niezdolności do pracy lub niezdolności do służby orzeczeniem właściwego organu. Nie dotyczy osób, które zachowają ciągłość ubezpieczenia na dzień 1 października 2022 r. - zapiszą się do 15 września 2022 r.

Porównanie ofert.jpg
bottom of page