top of page

Ubezpieczenie na życie: GENERALI

Poniżej komplet informacji dotyczących ubezpieczenia na życie:

NUMER POLISY

90 00 07 85 186

 

KOD PRZYSTĄPIENIA

PolicjaWielkopolska22 

Wypełnione oświadczenia należy dostarczyć

do biura związku w formie papierowej:

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność"

F i PP Woj. Wielkopolskiego

ul. Przemysłowa 2

62-510 Konin

REZYGNACJE Z GENERALI - należy dostarczyć w formie papierowej do
10 dnia miesiąca poprzedzającego wypowiedzenie na adres: 

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność"

F i PP Woj. Wielkopolskiego

ul. Przemysłowa 2

62-510 Konin

Ważne dane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia: 

Tabela uszczerbków na zdrowiu - str. 69 

Katalog Poważnych Zachorowań - str. 83 

Katalog Operacji Chirurgicznych - str. 90 

Katalog Zabiegów Specjalistycznych - str. 102 

Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - str. 104 

Katalog Poważnych Zachorowań Dziecka - str. 111 

Katalog wad wrodzonych str. 113 

Katalog chorób infekcyjnych - 115 

WAŻNE:

Pamiętaj aby w dniu podpisania deklaracji przystąpienia nie przebywać na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, na świadczeniu rehabilitacyjnym oraz nie uznano w stosunku do Ciebie niezdolności do pracy lub niezdolności do służby orzeczeniem właściwego organu.

BRAK KARENCJI:

1. do 10 grudnia 2022 - dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników policji.

2. do 10 grudnia 2022 - dla współmałżonków / partnerów posiadających ciągłość ubezpieczenia.

3. 3 miesiące - dla nowo przyjętych funkcjonariuszy i zatrudnionych pracowników od daty przyjęcia / zatrudnienia.

KWESTIONARIUSZ MEDYCZNY:

Znajdujące się na deklaracji przystąpienia Oświadczenie o stanie zdrowia nie dotyczy pracowników przystępujących w trzech pierwszych miesiącach od daty nabycia prawa oraz członków rodzin w pierwszym miesiącu z minimum 6-cio miesięcznym stażem ubezpieczenia.

 

W przypadku, gdy Funkcjonariusz / Pracownik przystępuje po 3 miesiącach od daty nabycia prawa do ubezpieczenia (po okresie bez karencji) i zaznaczy, że przebywał na ponad 4 tygodniowym zwolnieniu w ciągu ostatniego roku to musi wypełnić Kwestionariusz medyczny.

 

W przypadku gdy Członek Rodziny nie przystępuje od razu z funkcjonariuszem / pracownikiem w pierwszym miesiącu albo przystępuje jednak nie mając 6-cio miesięcznego stażu w ubezpieczeniu to musi wypełnić Kwestionariusz medyczny.

WAŻNE:

Aby uzyskać wypłatę odszkodowania spowodowaną zawałem serca lub udarem - w karcie zgonu jako przyczyna śmieci być wpisane zwał serce lub udar mózgu.

 

WAŻNE:

Wizyta w SOR i udzielenie pomocy medycznej w związku z chorobą lub NW zaliczana jest do "Pobytu w Szpitalu" - podstawą jest karta informacyjna leczenia w SOR.

WAŻNE:

Aby uzyskać Kartę Apteczną w karcie wypisu ze szpitala lub karcie informacyjnej z SOR musi być przepisane zażywanie jakiekolwiek LEKU związanego z jednostką chorobową.

Informacje dotyczące ubezpieczeń można uzyskać:

1. u członków Prezydium

2. pisząc: ubezpieczenia@wielkopolskapolicja-solidarnosc.pl

Wypełnione oświadczenia i deklaracje (nie dotyczy deklaracji wypełnionych internetowo) należy dostarczyć do biura związku w formie papierowej:

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność"

F i PP Woj. Wielkopolskiego

ul. Przemysłowa 2

62-510 Konin

UWAGA:

Wcześniej można przesyłać Skany oświadczeń i deklaracji na adres e-mail:

ubezpieczenia@wielkopolskapolicja-solidarnosc.pl

Po wysłaniu skanu należy dostarczyć wersje papierową OŚWIADCZENIA - musi wpłynąć do biura najpóźniej 10 dnia miesiąca !!!

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZUJE od 1 dnia kolejnego miesiąca po prawidłowym dostarczeniu oświadczenia  i deklaracji (nie dotyczy deklaracji wypełnionych internetowo) do 10 dnia miesiąca poprzedzającego.

Okres zapisów: 16 - 10 dzień każdego miesiąca.

Warianty ubezpieczenia na życie 1.jpg
bottom of page